normy iso iso 9001
LOGOWANIE  
dodaj do ulubionych
Login:
Hasło:
zapamiętaj mnieRegulamin


REGULAMIN I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU www.serwis.dekra-certification.pl

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego, który właśnie przeglądasz, jest firma DEKRA Certification Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48 H.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych auditorów, partnerów i pracowników DEKRA Certification jest DEKRA Certification Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48 H, 54-202 Wrocław, biuro.wroclaw@dekra.com, tel. +48.71.780-47-77.

Współadministratorami danych osobowych pracowników DEKRA Polska są spółki:
DEKRA Certification Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48 H, 54-202 Wrocław, biuro.wroclaw@dekra.com, tel. +48.71.780-47-77
oraz
DEKRA Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa, biuro.warszawa@dekra.com, tel. +48.22.577-36-00.
DEKRA Certification Sp. z o.o. i DEKRA Polska Sp. z o.o. (dalej DEKRA) uzgodniły, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do realizacji praw przysługujących podmiotom danych.

Inspektor ochrony danych
Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych, Hanny Korol, pod adresem: odo.pl@dekra.com

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania danych
Twoje dane osobowe udostępnione przez Ciebie poprzez ich wpisanie w formularzu zgłoszeniowym są przetwarzane w serwisie internetowym przez DEKRA Certification Sp. z o.o. i DEKRA Polska Sp. z o.o. w oparciu o Twoją zgodę wyrażoną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, do czasu:
-    zakończenia współpracy z DEKRA (w tym wygaśnięcia powołania lub zawieszenia auditora w wykonywaniu auditów)
lub
-    usunięcia Twojego konta w serwisie w oparciu o decyzję menedżera DEKRA
lub
-    do czasu wycofania przez Ciebie ww. zgody.

Podanie danych jest dobrowolne i nie wynika z żadnego obowiązku prawnego. W przypadku odmowy podania danych nie będziemy jednak mogli przyznać Ci dostępu do serwisu i zamieszczanych w nim materiałów.

Prawa w odniesieniu do przetwarzania danych
W każdej chwili masz prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.
Osoba, która uzna, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, może też zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych
Nasze bazy danych są odpowiednio zabezpieczone przed wglądem osób trzecich i dostępem z zewnątrz.
Odbiorcami Twoich danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy DEKRA Polska Sp. z o.o. i DEKRA Certification Sp. z o.o., którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp (np. pracownicy Zespołu Zarządzania i Certyfikacji, Zespołu Finansów, Zespołu Sprzedaży, Zespołu Marketingu itd.).

Przekazywanie danych innym podmiotom
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe (np. dostawcy systemów informatycznych i usług IT) na zlecenie DEKRA Certification Sp. z o.o., na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

Przekazywanie danych poza EOG
Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach znajdujących się poza EOG.

Automatyczne przetwarzanie danych (profilowanie)
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
Jak większość stron internetowych, również serwis internetowy, który właśnie przeglądasz, może wykorzystywać ciasteczka. Służą one identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z serwisu oraz celom statystycznym.

Prawa autorskie:
Treści zamieszczone w tym serwisie internetowym są własnością DEKRA i podlegają ochronie prawnej (w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Możesz pobierać lub drukować strony/fragmenty serwisu, pod warunkiem przestrzegania ww. praw, w tym dotyczących użycia logo DEKRA oraz innych znaków graficznych i nazw należących do DEKRA.
Wykorzystanie elementów serwisu w celach komercyjnych dopuszczalne jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody DEKRA.
Udostępniane treści serwisu nie mogą być modyfikowane, a ich podawanie bez czytelnego i jednoznacznego określenia adresu strony źródłowej jest niedopuszczalne.

Odpowiedzialność i odnośniki do zewnętrznych stron
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. DEKRA nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji, ani odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie, w związku z korzystaniem z serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z serwisu spoczywa na jego użytkowniku.
Serwis może zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. DEKRA nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności.


Data modyfikacji: 15.01.2019 r.


Certyfikacja: ISO 9001, ISO 14001 - systemy zarządzania jakością, zarządzanie jakością, normy ISO, certyfikat ISO 9001
powered by Signum IT